Kányi Templom
szószék a templom északi oldalán, famunkálatokat készítette Szárics Jakab sztropkói mester, 1821